180 godina crkve sv. Križa Šemovci.

Napisao Mjesni odbor  04, Sij, 2012   Poslano u Arhiva, Obavjesti

U izvještaju arhiđakona Mravinca iz 1840. navodi se podatak da je sadašnja šemovačka crkva zidana 1832. godine. Duga je 22,74 m, a široka 11,37 m. Jednobrodna je, te ima svetište, lađu i kor na dva stupa. Presvođena je boltama bačvastog oblika, i ima dva prozora na lijevom i tri na desnom zidu. Ulazna vrata su s istočne strane, a svetište je prema zapadu. Sakristija je s južne strane uz svetište. Crkva ima dva kaleža i četiri oltara: Sv. Križa, Sv. Helene, Sv. Petra i Sv. Florijana. U novosagrađenu crkvu bio je postavljen veliki oltar iz stare kapele.
Godine 1868. su Šemovci u pogledu crkvene uprave pripali župi sv. Martina u Virju.

Komentari su zatvoreni.