Ponavljamo DVD Šemovci od 1926-1933 piše mr.Podravec Dražen

Napisao Mjesni odbor  01, Velj, 2014   Poslano u Obavjesti

Mr. Dražen Podravec:
Pregled događanja od osnivanja do 1933. godine

U prvoj knjizi zapisnika od osnivanja postoje uredni zapisi o radu Odbora i Društva sve do 1933. godine kada se zapisnici vode u drugoj knjizi.
1927.
13. veljače – je održana prva sjednica nakon svečanosti posvete ( kako piše u knjizi zapisnika zavjere) društva koja je prema zapisu zapisničara vrlo dobro uspjela pa su svi mještani bili sretni što se nešto takvo može dogoditi i u njihovom mjestu. Antun Rončević je rasporedio sposobnima uloge za sljedeće predstave Dva gluhaka i Amerikanski brijač. Kroz cijelu godinu glumačka sekcija je bila vrlo aktivna i davala često priredbe kako bi sakupili novce za potrebe društva.
Prvi su igrokaz dali već 27. veljače s tim da se uvijek pozornica pripremila nekoliko dana ranije kako bi se mogla napraviti generalna proba. Već je na sjednici 10. travnja potvrđena spremnost glumaca za igrokaz Posljednji Zrinski koji je odigran 1. svibnja jer je bila nedjelja a od ulaznica je dobiveno 1288 dinara. Ista je predstava odigrana u Hampovici 25. svibnja i zarada je bila 235 dinara. Za 18. rujna je pripremljen novi igrokaz Jazavac pred sudom a na ulaznini je dobiveno 433 dinara i 27 dinara dobrovoljnog priloga. Glumci su već pripremali igrokaz Muž moje žene i Seljaci u gradu koji su prikazani 31. prosinca. U toj vatrogasnoj sekciji najaktivniji je bio bravar Antun Rončević koji je okupio glumačku ekipu koja je uporno vježbala. Obično su stalno glumili Martin Vlahović, Florijan Kolarević, Andrija Kolarević, Antun Rončević koji je bio i redatelj, Mato Kolarević, Luka Čorba a uz Ankicu Vrabec glumila je i Anka Kolar.
Zbog ovako velike aktivnosti Odbor je odobrio izradu kulisa iz društvene blagajne. Predsjednik društva učitelj Tomo Cvetković često je hvalio glumce na sjednicama a posebice Antuna Rončevića, Florijana i Matu Kolarevića te Martina Vlahovića. No čini se da baš nije išlo sve glatko jer je Rončević podnio ostavku na rad u društvu ali ju je na kraju ipak povukao. Na toj sjednici od 20. studenoga društvo je napustio i vrlo marljivi član Florijan Kolarević zbog preseljenja ali u zapisniku piše ako se vrati da odmah ponovno postaje izvršujući član. Umjesto njega se predlaže za člana neki vješti trubač a odabir je pao na Stjepana Gluhaka koji je odmah kao novi član uplatio 100 dinara u društvenu blagajnu. Na sjednici Odbora 1. prosinca to je i potvrđeno a izabran je i spremištar Ivan Kopas koji mora voditi posebnu brigu o održavanju štrcaljke.
Uz ove glumačke aktivnosti vojvoda – zapovjednik čete je vodio brigu o vatrogasnim vještinama ali i o tjelovježbi a uz zabave obično su bile i javne vježbe. Posebno uspjela zabava i vježba je bila 17. srpnja kada je u blagajnu uplaćeno 1187 dinara. Zabave su bile relativno često jer je to u selima bila jedina razonoda a danas se održavaju rijetko. U knjizi 130 godina DVD-a Virje piše da je 1935. godine na zabavi potrošeno preko 670 litara vina a općina je oprostila plačanje trošarine na potrošeno piće. Možemo samo zamisliti koliko je tu bilo ljudi!
Iduće su zabave i vježbe održane 28. kolovoza i 16. listopada. Uz ova nastojanja vatrogasci su tražili pomoć od sreskih vlasti i od općinskog zastupstva. Budući je izgubljen blagajnički dnevnik koliko su dobili nema podataka.
Novci su se ulagali u opremu i odjeću. Tako su npr. Antun Rončević i Tomo Cvetković putovali u Zagreb na društveni trošak kupiti platno za vatrogasne bluze, cjevine i dijelove za špricu i za sve to ostavili u firmi Javor 1300 dinara kapare a ostalo će otplatiti na rate.
Bilo je uvijek zainteresiranih za rad društva ali neki nisu mogli ili nisu htjeli uplatiti 100 dinara upisnine. Članovi su sami plaćali i trošak odlaska na proslave vatrogasnih obljetnica. Npr. na obilježavanje 35. obljetnice DVD-a Hlebine išlo je pet vatrogasaca i svaki je platio 25 dinara za objed.
Vatrogasci su polagano savladavali i svoja pravila što je vidljivo iz zapisnika u kojem se prvi puta 2. veljače nalazi i vatrogasni pozdrav Pomoz Bog.
1928.
I dalje se sastanci i dogovori održavaju barem jednom mjesečno ako ne i više a to je vidljivo po 16 održanih sastanaka upisanih u knjigu zapisnika.. Kada je dogovor o vježbama onda sjednice vodi zapovjednik, kojeg još uvijek nazivaju vojvoda, i njegovi vježbatelji – časnici. Pravila rada DVD-a se strogo poštuju.
Velika vježba je održana u nedjelju 1. travnja i na Petrovo. Kao što je to i inače u seoskim sredinama kada su intenzivni poljski poslovi malo zamru i društvene aktivnosti.
Glumačka sekcija je i ove godine marljivo vježbala i pripremili su niz kraćih igrokaza koje su predstavljali u Šemovcima, Đurđevcu, Virju i Hampovici te zaradili dosta novaca za društvenu blagajnu. Novac je pohranjivan u blagajnu Seljačke sloge u Šemovcima uz 8 % kamata.
Od zabave na Staru godinu 1928. dobiveno je od ulaznina 922 dinara , od tombole 854 a od dobrovoljnih priloga 719 dinara. Priredba je održana u gostionici Stjepana Rabađije koji je uplatio 100 dinara u društvenu blagajnu.
Glumci su već 19. i 21. veljače odigrali dva puta igrokaz Graničari i uz zabavu zaradili 2209 dinara i time je Društvo otplatilo dug zagrebačkom poduzeću Javor. Tema je pobudila veliki interes i u drugim mjestima i vodstvo DVD-a jako hvali nastojanja ove sekcije poznate u cijeloj Podravini. Već 29. travnja priređuju igrokaz Posljednji Zrinski, koji 1. svibnja prikazuju u Hampovici uz zaradu od samo 80 dinara.
Zbog atentata na Stjepana Radića 20. lipnja 1928. i nacionalne žalosti nakon njegove smrti zabave nisu održavane od lipnja sve do prosinca.
Na zamolbu uprave Športsoga kluba Podravac iz Virja glumci DVD-a Šemovci su prikazali igrokaz Graničari za 750 dinara s tim da si sami plate večeru.
Tijekom prosinca marljivo su pripremana tri igrokaza Rasipni sin, Raj i pakao i Dusi i grobovi. Vježbalo se u školskoj učionici i 31. prosinca, na Staru godinu prikazani su igrokazi i održana je zabava. Zanimljiv je podatak o cijeni karata: 1. mjesto 5 dinara, 2. mjesto 4 dinara i prikupljeno je 697 dinara.
Pokušalo se na sve načine doći do financijskih sredstava – tražilo se od općinskog zastupstva i od oblasnih vlasti u Osijeku a iz blagajničkog izvješća za tu godinu je vidljivo da se nešto i dobilo. Kupovala se oprema i snalazilo se na različite načine. Iz zapisnika se vidi da je kupljena koža za torbe a sašili su ih postolari Kolarić, Vlahović i Antoljak tako da su po dvije sašili besplatno a ostale 5 dinara po komadu. Na sjednici 28. kolovoza 1929. zaključeno je da će izvršujući članovi vapnom izbijeliti zidove u školi i za to dobiti u blagajnu 900 dinara.
P
Šemovečki postolar Martin Vlahović je zajedno s drugim mjesnim postolarima besplatno šivao vatrogascima torbe i remenje iz kupljene kože.

Velika je odgovornost vatrogasaca bila i u vrijeme vršidbe kada su po dvojica morala dežurati temeljem naredbe Sreskog poglavarstva iz Đurđevca.
Glavni događaj je uvijek Godišnja skupština koja je održana 13. svibnja u 14 sati u školskoj zgradi a pozvani su svi utemeljitelji, izvršujući i podupirajući članovi.Po pravilima skupštinu je pozdravio predsjednik vatrogasnim pozdravom Pomoz Bog! Tajnik Mato Štimac kao i predsjednik pohvalili su rad glumačke družine koja je značajna za kulturu sela ali i veliki doprinos društvenoj blagajni. Podnesen je i blagajnički izvještaj blagajnika Tome
Cvetkovića ml.
U raspravi nije prihvaćen prijedlog predsjednika da se posebno naplaćuje ispraćaj na posljednji počinak bliskih članova obitelji izvršujućih članova već da ostane po starom i da ispraćaj bude obaveza članova.
1929.
Glumci su već početkom godine počeli pripremati dva igrokaza: Gje je ona i Prosac u neprilici a nije se vježbalo u školi već u kući Vrabec Đure, kbr. 70. Priredba je održana 10. veljače. Prostor je dao u svojoj gostionici Stjepan Rabađija i uplatio u vatrogasnu blagajnu 100 dinara. Prema prijedlogu zapovjednika Luke Vinkovića sav novac se i dalje pohranjuje u blagajnu Seljačke zadruge u Šemovcima. Glumci su 7. kolovoza za DVD Đurđevac odigrali predstavu Jazavac pred sudom za 200 dinara i večeru a posjeta je bila velika. Nastavili su i dalje vježbati zahvaljujući upornome i sposobnom Antunu Rončeviću i 31. prosinca odigrali tri kraća komada : Brak, Prvi april i Regrut na straži. Priredba je ponovno organizirana u gostionici Stjepana Rabađije uz naplatu 100 dinara u korist blagajne. Za izvršujuće članove i njihove obitelji rezerviran je posebni stol.
I dalje su se često organizirale zabave kao mogućnost sakupljanja novčanih sredstava. Zabava je održana 20. ožujka s prihodom od 599 dinara a vježba i zabava na Petrovo. Uspjela vježba je održana 21. travnja, 7. srpnja i 6. listopada usprkos poslovima u polju.
Vodila se briga o održavanju opreme, posebno štrcaljke za koju su bili zaduženi kao stručnjaci Luka Čorba i Ivan Kopas. Dogovoreno je da si svaki vatrogasac kupi platno za vježbačke bluze a iz blagajne će se platiti 20 dinara za šivanje.
Iako se moralo kod prijema u redovito članstvo uplatiti 100 dinara ipak je bilo zainteresiranih. Ovom prilikom je to učinio Bolto Vlahović, Martin Kopas, Stjepan Vinković i Stjepan Šignjar.
Početkom studenoga je umro član utemeljitelj Stjepan Kolarević i svi su ga članovi dostojno ispratili na vječni počinak.
Za Veliku Subotu vatrogasci su bili uključeni u crkvene svečanosti prigodom Uskrsa i davali su počasnu stražu uz Isusov grob. Zbog te obaveze nisu mogli ići na tradicionalnu svečanost u Virje gdje su bili pozvani. Te su godine bili na posveti barjaka u Novigradu Podravskom, njih 8 i desetorica u Kalinovcu i na svaku zastavu zabili zlatni čavlić vrijednosti 50 dinara. Troškove puta i hrane od 20 dinara plaćali su sami. Glavna skupština društva je održana 12. svibnja i svi članovi su pozvani pismenim putem.
Godišnja skupština je započeta s već tradicionalnim pozdravom Pomoz Bog!. Svi su izvještaji jednoglasno prihvaćeni i potvrđeni. U to vrijeme bilo je 20 članova utemeljitelja, 19 izvršujućih i 50 podupirajućih članova. Vatrogasci su odali počast preminulom Stjepanu Radiću za kojeg je služena misa i položen vijenac.
Donesen je zaključak da se nabavi moderna šprica i da se zamole mještani za financijsku pripomoć. Zanimljiv je podatak da je selo Rakitnica podnijelo zahtjev da se kod njih osnuje podružnica DVD-a Šemovci. Također su prvi put izabrani ovjerovitelji zapisnika: Martin Barberić i Martin Počepan. I ove je godine bilo kao i prošle 16 sastanaka Odbora. Na sjednici 1. prosinca blagajnik je sastavio izvještaj poslovanja za tekuću godinu s naznakom da ga svi mještani mogu pregledati kroz 20 dana. Vrlo posebno i neobično!
1930.
Prvi sastanak je održan već 5. siječnja i to s vrlo uredno vođenim zapisnikom i točno naznačenim dnevnim redom:
1.Izvješće o održanoj zabavi i priredbi
2.Blagajnički izvještaj
3. Prijem kandidata za izvršujuće članove
U zapisniku stoji da je zabava vrlo uspjela i blagajnik podnosi izvješće o stanju blagajne:
Ulaznice 664 dinara
Tombola 172 dinara
Prilog 34 dinara
Dragica Sporčić, učiteljica darovala 30 dinara
Uplata novih članova:
Bolto Vlahović 100 dinara
Martin Kopas 100 dinara
Stjepan Vinković 100 dinara
Stjepan Šignjar 100 dinara

Glumačka sekcija je bila i dalje vrlo aktivna i pripremala priredbe a vatrogasci zabave i tako skupljali novac za društvenu blagajnu. Dogovoreno je uvježbavanje igrokaza Tri dana kod sina i predstava je održana već 2. ožujka. U tom je igrokazu glumilo 12 glumaca:
Antun Rončević – glumac i uporni redatelj
Ljubica Frtalic
Luka Čorba
Anka Kokor
Marica Antoljak
Bolto Vlahović
Tomo Cvetković
Stjepan Šignjar
Marica Kopas
Sonja Kovačević
Andro Kokor i
Sofija Mihaljdinec
Za održavanje svake priredbe i zabave vatrogasci su morali ishoditi dozvolu Sreskih vlasti u Đurđevcu.
Veliki napor uložili su glumci DVD-a Šemovci u pripremi igrokaza Na gradu Ozlju.

Od predstave Tri dana kod sina dobiveno je na ulaznicama 814 dinara i već se počela vježbati velika predstava Na gradu Ozlju u kojoj je sudjelovalo 14 glumaca i dva konjanika jer je prikazana ispred škole 4. svibnja. Predstava s zabavom kao i obično je uspjela i zarađeno je na ulaznini 990 dinara, dobrovoljni prilog je bio 45 dinara i tajnik Štimac je našao 30 dinara i predao u blagajnu. Vatrogasci su i dalje sudjelovali u nekim crkvenim obredima kao npr. za Veliki Petak i tradicionalno imali zabave na Petrovo i na Staru godinu uz predstave. Ta posljednja zabava u godini bila je i ove godine u gostionici Stjepana Rabađije a ovaj je u društvenu blagajnu kao i obično uplatio 100. dinara. Zapovjednik Luka Vinković je redovito održavao vježbe s vatrogascima a obično ih je nekoliko većih i značajnijih bilo kroz godinu i to uz veće blagdane i toplije vrijeme kada su se mogle zabave održavati na otvorenom prostoru. Tako je 13.t ravnja održana proljetna vježba, jedna za Petrovo i jedna 9. studenoga. Početkom lipnja je kroz Šemovce prolazio ban Josip Šilović pa su ga pozdravila školska djeca, vatrogasci i brojni mještani.
I dalje se prema mogućnostima nabavljala oprema. Za nova 4 člana je krojač Tomo Cvetković kupio štof, sašio ih i podnio račun. Nastojalo se kupiti od bolnice u Stenjevcu štrcaljku u vrlo dobrom stanju pa su zamoljeni podupirajući članovi da pomognu. Štrcaljku je vidio predsjednik i uputio dva stručna člana da otputuju o društvenom trošku u Zagreb i pregledaju stroj. Štrcaljka je na kraju kupljena i dovezena je vlakom do Virja 11. listopada.
Šemovećki vatrogasci ispred nove štrcaljke kupljene u Vrapču 1930. Prigodom posvete održana je velika zabava uz brojne uzvanike.

Počelo se razmišljati i o načinu kako alarmirati pučanstvo i pozvati vatrogasce u slučaju požara ali u zapisniku nema konkretnih zaključaka.
Vatrogasci su za ono vrijeme imali zanimljiv požar. Naime u Šemovcima na cesti prema Đurđevcu, kod kuće Mate Vinkovića zapalio se automobil nekog gospodina Malinova i vatrogasci su ga uspješno ugasili.
Na sjednici 21. svibnja je odlučeno da se 29. svibnja ode na svečanost osnivanja DVD-a Miholjanec a 29. lipnja DVD-a Hampovica i da se objed plati iz blagajne što je prvi puta. Vjerojatno je bilo dosta novaca u blagajni ili članovi više nisu mogli ili htjeli sami plaćati te troškove.
Na veliku svečanost obilježavanja 50. obljetnice rada DVD-a Virje otišla je cijela četa i plaćeno je 25 dinara po osobi za objed. Obilježavanje je zbog gradnje novoga društvenog doma kasnilo dvije godine, naime DVD Virje je osnovano 1878. godine. Budući je i u Gudovcu 6. i 7. rujna bila vatrogasna svečanost kao i u Virju, tamo se nije išlo.
Glavna godišnja skupština održana je 11. svibnja na kojoj je bilo 39 članova s pravom glasa. Svi su izvještaji jednoglasno prihvaćeni. Budući je prošlo trogodišnje razdoblje valjalo je prema Pravilima birati novo rukovodstvo.Iako je bio podnesen još jedan prijedlog izabrano je staro rukovodstvo i to : Tomo Cvetković- učitelj, predsjednik, Mato Štimac, tajnik i Tomo Cvetković ml. Blagajnik. Skupštinun je vodio Martin Barberić i za Tomu Cvetkovića kao predsjednika je glasalo svih 39 glasača. Jednoglasno je izabran i Nadzorni odbor: Martin Barberić, Mijo Frtalic, Mato Kolarević i Đuro Kopas.
Vatrogasna četa je odabrala svoje vodstvo:
Luka Vinković- zapovjednik
Andro Siladić – vježbatelj
Antun Rončević – vođa penjača
Bolto Gajbud – vođa štrcara
Ivan Kopas – spremištar
Kada je sve prošlo dobro i izrečene su pohvale na rad Društva predsjednik Cvetković je iznenada dao ostavku bez obrazloženja. Sazvan je hitan sastanak 24. svibnja na kojem nije prihvaćena ostavka i utvrđeno je da je razlog nezadovoljstva tračanje blagajnika Tome Cvetkovića ml., koji je nakon toga dao ostavku na dužnost i članstvo i za blagajnika je izabran novi član Stjepan Šignjar. On je uskoro došao u sukob s zapovjednikom Lukom Vinkovićem, koji je dao ostavku na dužnost 26. studenoga te se zbog toga planirala sazvati izvanredna skupština. Na toj je sjednici u Društvo primljen i novi član – Đuro Posavec.
Nakon nekoliko godina složnog i upornog rada nastale su u društvu trzavice među izvršujućim članovima. Glumci su i dalje marljivo i složno radili i već u siječnju 1931. pripremali novu predstavu Kvas bez kruha koju su prikazali na Pokladnu nedjelju.
Zbog svih ovih neslaganja među rukovodstvom održano je dvadeset sastanaka od toga dvije glavne skupštine.
1931.
Čini se da su se nesuglasice pomalo izgladile jer Luka Vinković ponovno prima dužnost zapovjednika a blagajničke poslove vodi krojač Tomo Cvetković. To je vidljivo i iz apela predsjednika s prve ovogodišnje sjednice Odbora od 17. siječnja. Prihvaćen je i prijedlog da se Antunu Rončeviću odobri zajam iz društvene blagajne i to bez kamata zbog njegovih zasluga.
Cijelu je godinu primljen samo jedan novi član uz uplatu od 150 dinara , Luka Kolarević, a zahvalio se na članstvu Pavao Posavec zbog preselenja iz Šemovaca a Petar Antoljak zbog osobnih razmirica s Florijanom Kolarevićem. Ništa čudno, to je uvijek prisutno u ovakvim malim i bliskim sredinama.
Bilo je i nešto dobrovoljnih priloga na zabavama ali i posebnih uplata. Mijo Sočec je uplatio 50 dinara u blagajnu a za svećeničku opremu prigodom mise za Florijanovo 25 dinara je uplatio Martin Posavec.Za misu je plačeno 50 dinara iz blagajne. Svečanom obilježavanju zaštitnika sv. Florijana bili su nazočni svi članovi. Tradicionalno je postavljena i počasna straža na Veliki Petak.
Zabave su se i dalje redovito održavale a glumci su malo posustali. Očito je bilo teško nabaviti igrokaze pa su se obratili za pomoć knjižaru Milku Tišljaru kod kojeg je Antun Rončević nabavio igrokaz Lov na duše .
Zabave su redovito održavane i to je bio značajan izvor novaca za društvenu blagajnu ali i velika obaveza za sve članove, koju su kako se čini izvršavali vrlo revno. Uspjela zabava s ponovljenim igrokazom Kvas bez kruha organizirana je 3. svibnja, 28. lipnja uz posvetu štrcaljke, 20. listopada i na Staru godinu uz igrokaz Začarano blago i to kao obično u gostionici Stjepana Rabađije uz njegovu uplatu u blagajnu od 100 dinara. Ulaznice su prodavane uz rezervaciju 5 dinara, sjedenje 4 a stajanje 2 dinara. Zarađeno je 205 dinara i 35 dinara dobrovoljnih priloga.
Vježbe su bile redovite i zapovjednik izražava zadovoljstvo što se članovi odazivaju na glas trublje. Vježba od 20. listopada je uspjela jer se od 15 izvršujućih članova na vrijeme odazvalo 14 članova osim jednog. To su bile tzv. alarm vježbe kako bi se članovi privikli na taj poziv.
Rješavali su se i tekuće problemi:
- Odluku o zamjeni blagajnika Tome Cvetkovića koji odlazi u Zagreb na šestomjesečni zadrugarski tečaj pa ga mijenja tajnik Matija Štimac
- Direkcija za šume iz Bjelovara dala je besplatno DVD-u Šemovci 5 kubičnih metara drva u Crnim Jarkima što nisu mogli iskoristiti zbog daljine stoga mole da im se ta drva dodjele u blizini Šemovaca
- Zahtjev Poglavarstvu općine da Društvu uplati 5% od dimnjačarskih usluga što imaju pravo po zakonu
- Dva puta na godinu upućeni su delegati na Župsku skupštinu u Đurđevac
- Zamolba vlastima da se tečaj za časnike organizira u Đurđevcu jer za odlazak u Đakovo novaca nema
- Odlučeno je da se opomenu svi dužnici, pogotovo podupirajući članovi jer se želi nabaviti još jedna motorna štrcaljka koja je skupa
-
- Poslana su tri delegata na posvetu barjaka u Bjelovar: Antun Rončević, Ivan Kopas i Florijan Kolarević na račun društvene blagajne
Problem je postao i nedolazak na sjednice stoga su se svi u knjigu zapisnika pismeno izjasnili da će dolaziti redovito.

Iz tog popisa vidimo koji su bili vatrogasci u ono vrijeme:
Tomo Cvetković
Šimun Kopas
August Kovač
Franjo Vinković Đuro Posavec
Luka Barberić
Petar Buđanec
Florijan Kolarević
Luka Kolarec
Antun Rončević
Luka Vinković
Bolto Gajbud
Andrija Kokor
Mato Štimac
Mato Kolarević
Martin Vlahović
Andrija Siladić
Stjepan Vinković
Tomo Cvetković,ml.
Martin Kopas
Svakako je najznačajniji događaj bio posveta štrcaljke s velikom zabavom28. lipnja.
. Svadba budućeg predsjednika DVD-a Šemovci od 1950. do 1970., Mate Kopasa i mladenke Katarine Vlahović.Slijeva sjedi kuma nove štrcaljke Regina Barberić a iza nje stoji suprug Martin Barberić načelnik općine Šemovci.Do kume sjedi njen sin Jozo Barberić a s desne strane sjedi Marta Kopas a do nje njezin suprug Martin podvođa penjača.Do načelnika Barberića stoje Regina Kopas, klencerica, Ana Špicer iz Hampovice, klencerica,Blaž nKovač iz Rakitnice,kasnije općinski službenik u Podravskoj Slatini, Regina Bogdan i Mato Štauber trgovac iz Miholjanca.

Pripreme su počele s Glavnom skupštinom 31. svibnja na kojoj su svi izvještaji jednoglasno prihvaćeni i posebno pohvaljen rad predsjednika.
Osnovan je tzv. Zabavni odbor u koji je ušlo 8 članova na čelu s predsjednikom Cvetkovićem. Vrlo su dobro raspoređeni svi poslovi do najsitnijeg detalja. Posebno su se zalagale supruge izvršujućih članova koje su na čelu s suprugom predsjednika vodile brigu o prehrani i podvorbi jela. Vino je kupljeno u Kloštru Podravskom budući je predsjednik znao njegovu kvalitetu.
Kuma štrcaljke bila je supruga načelnika Martina Barberića, Marija koja je darovala Društvu 500 dinara i počastila uzvanike prigodom sviranja podoknice u 4 ujutro .Istu večer u 21 sat održana je bakljada.
Glazba je naručena od DVD-a Molve za 300 dinara. Poslane su pozivnice društvima u okruženju uz naznaku obaveze uplate 18 dinara za prehranu. Odazvala su se slijedeća društva:
Kalinovac 12 vatrogasaca
Đurđevac 2 vatrogasca
Bjelovar 4 „
Miholjanec 8 vatrogasaca
Virje 14 „
Čepelovec 5 „
Molve 2 vatrogasca
Trojstvo 2 „
Na sjednici održanoj 1. srpnja predsjednik je zahvalio svima na trudu i bio sretan što se je sve obavilo na diku i slavu ovoga društva.
Svi su članovi izrazili veliku zahvalu predsjedniku, tajniku i suprugama koje su se uključile u pripremu ovoga značajnoga događaja za Društvo i selo.
1932.
Članovi Glumačke sekcije odmah su 4. siječnja počeli uvježbavati igrokaz Lov na duše za Pokladnu nedjelju kao što je to već bila tradicija. Od te predstave održane 7. veljače zarađeno je od ulaznica 217 dinara ( vatrogasna bluza je tada koštala 75 dinara u izradi mjesnoga krojača Cvetkovića). Te ih je godine sašiveno 8.
Društvo je dobilo zamolbu Zadružne omladine iz Šemovaca da zajedno odigraju predstavu Na Ozlju u čast Spomen-dana Zrinski Frankopana što je i prihvaćeno pod uvjetom da se dobit podijeli. Predstava je održana 8. svibnja. Tom prigodom je jedan mještanin, Đurišević ,darovao 250 dinara što je bilo čudo jer je vladala novčana kriza tako da nije održana tradicionalna Petrovska zabava jer bi dobit bila premala. Svako je društvo nakon podmirivanja troškova dobilo 241,50 dinara. Nakon te suradnje Zadružna omladina Šemovaca zamolila je odbor pismenim putem da se učlane kao utemeljitelji društva.
Nakon kraće pauze glumci su za Staru godinu za zabavu kod gostioničara Rabađije pripremili igrokaz i već počeli vježbati za iduću Pokladnu nedjelju dvije kratke predstave : Šaran i Seljaci u gradu.
Kako bi se koordinirao rad glumačke sekcije osnovan je Deletantski odbor u kojem su bili Antun Rončević, Ivanka Miškulin te Luka i Stjepan Šignjar.
Delegati iz DVD-a Šemovci bili su na redovnoj i izvanrednoj Vatrogasnoj župskoj skupštini. Izvanredna skupština je oržana 28. studenoga na kojoj je za predsjednika izabran Mihovil Balatinec iz Đurđevca. Na skupštini su pozvani glumci DVD-a Šemovci da daju jednu predstavu u Đurđevcu a prikupljena sredstva bi se koristila za održavanje vatrogasnog tečaja.
Za 26. svibnja je sazvana Glavna skupština DVD-a Šemovci ali nije održana zbog nedolaska članova pa je datum pomaknut na 28. svibnja. Sva su izvješća prihvaćena jednoglasno a za blagajnika je izabran općinski bilježnik Teodor Majher.
Nažalost on se već u studenome zahvalio na dužnosti pa je za privremenog blagajnika izabran Matija Štimac koji je tu dužnost obnašao isto vrlo kratko stoga je za blagajnika izabran Andrija Kokor. Točnost zapisnika su ovjerili Petar Buđanec i Mijo Frtalic.
Društvo je imalo financijskih problema jer je trebalo platiti dug poduzeću za vatrogasne potrebštine Javor iz Zagreba i bolnici u Stenjevcu treću ratu od 5.000 dinara za štrcaljku. Poslana je zamolba da se dug smanji. Postojao je i neki mali dug kod gostioničara Rabađije. Opomenuti su i neki novi članovi koji nisu platili pristupnicu koja je opet bila 100 dinara.
Odbor je poslao požurnicu općinskim i banskim vlastima za uplatu odobrenih sredstava. Također su dobili opomene svi članovi koji su Društvu nešto dugovali.
Vježbe su redovito održavane zahvaljujući upornosti zapovjednika Luke Vinkovića. Velika završna vježba je održana 16. listopada. Zapovjednik je objavio povremeno i alarm vježbe a prigodom zabava i svečanu alarm vježbu koju su gledali mještani. Na javnu vježbu u Đurđevac o trošku društva otišlo je 8 izvršujućih članova.
Za svoj višegodišnji uporan rad kao mlado vatrogasno društvo DVD Šemovci je kralj Aleksandar odlikovao srebrnom medaljom. Odlikovani su i Luka Vinković, zapovjednik i Andrija Siladić, vođa štrcara ali su morali svaki uplatiti 37 dinara nekakve takse.
1933.
Iz zapisnika je vidljivo da su se po novim Pravilima vatrogasci oslovljavala s brate. Ministarstvo fizičkog vaspitanja je odlukom od 4. siječnja 1933. donijelo nova Pravila i novi Vježbovnik pa je za društvo naručeno nekoliko komada.
Prema planu je održana zabavu na Pokladnu nedjelju i na Petrovo. Pokladna zabava bila je u kući krojača Tome Cvetkovića. Svoje vino je prodavao Bolto Vlahović s time da je po prodanoj litri 1 dinar išlo u prilog društvene blagajne.
Budući su se prikazivali šaljivi i kratki igrokazi Šaran i Seljaci u gradu naplaćivane su ulaznice i to rezervacija 5 dinara, 2. mjesto 4 dinara, stajanje 2 dinara i djeca 1 dinar.
Javne su vježbe bile redovite uz puno znatiželjnika. Prva je bila u zimi 26. veljače, još je bilo snijega.
Suradnja s Zadružnom omladinom nije baš bila uspješna što se vidi iz činjenice da su vatrogasci odbili zajednički napraviti veću pozornicu koju bi koristile obadvije družine već su donijeli odluku da će im pozornicu posuditi samo za predstave u Šemovcima.
Ove je godine Glavna skupština izborna i održana je 9. travnja. Svi su izvještaji jednoglasno prihvaćeni. Osim redovitih članova skupštini je nazočilo 11 članova utemeljitelja i samo dva prinosnika. Za voditelja skupštine izabran je Stjepan Cvetković.

Nakon izbora vodstva uglavnom je potvrđeno staro vodstvo:
Tomo Cvetković ,učitelj – predsjednik
Mato Štimac – tajnik
Andro Kokor – blagajnik
Nadzorni odbor:
Mijo Frtalic
Matija Kolarević
Martin Barberić
Đuro Kopas

Obranički sud:
Utemeljitelji: Đuro Kopas,trgovac
Petar Buđanec
Martin Počepan
Izvršujući: Ante Rončević
Stjepan Šignjar
Upravni odbor: Martin Počepan
Mijo Sočec
Luka Čorba
Zapovjedništvo:
Luka Vinković – zapovjednik
Andrija Siladić- vježbatelj
Tomo Cvetković,ml.- vođa penjača
Bolto Gajbud – vođa šrtcara
Ivan Kopas –

< spremištar
Šimun Kopas – penjački rojnik
August Kovač – štrcarski rojnik

Ovjerovitelji zapisnika su bili Stjepan Cikoš i Martin Počepan.
Ovim je podacima i završena najstarija knjiga zapisnika DVD-a Šemovci od osnivanja 6. veljače 1926. godine.Zadnji je zapisnik s Glavne skupštine 9. travnja 1933. i onda 42 godine nema nikakvih zapisa jer su izgubljeni. Kakva šteta!

Komentari su zatvoreni.