Izborna skupština Udruge vinogradara,voćara i pčelara općine Virje

Napisao Mjesni odbor  07, Ožu, 2011   Poslano u Obavjesti

Izborna skupština Udruge vinogradara, voćara i pčelara općine Virje
Za novog predsjednika izabran je Marijan Cepetić, a za članove Upravnog odbora: dopredsjednici Josip Adaković i Mirko Pavunić, tajnica Gordana Čurić-Matoničkin, blagajnica Katarina Glavnik, te članovi Petar Cik, Vlado Vuković, Vesna Savić, Mirko Carek, Josip Cvetković, Tomislav Ivandija, Željko Cikoš i Josip Hrženjak.

U Nadzorni odbor izabrani su Josip Petričec ( predsjednik), Ivan Marčinko i Đuro Aurer.

Udruga je donijela i plan rada za 2011. godinu.

1.stručna predavanja
2.stručne ekskurzije
3.organiziranje 15. izložbe vina
4.proslava martinjskih dana
5.proslava Vincekova
6.uređenje etno klijeti i okoliša
7.preseljenje stare klijeti na novu lokaciju
8.izrada temelja za staru klijet
9.postava i zaštita stare drvene preše
10.suradnja sa svim okolnim udrugama vinogradara
11.obilježavanje praznika sv. Bartola
12.ostvarivanje financijskih sredstava iz pretpristupnih fondova EU
13.osiguranje popusta na zaštitna sredstva u poljoapotekama
14.osiguranje subvencija za sadnju novih sadnica voćaka i vinove loze
Kontakti: Marijan Cepetić 098 83 75 78

Gordana Čurić-Matoničkin 091 8816940.

Objavljeno 2011-03

Komentari su zatvoreni.