KUD “Zvirišče” godišnja Skupština održana 2.3.2013.

Napisao Mjesni odbor  04, Ožu, 2013   Poslano u Obavjesti

Plan rada Kuda Zvirišče za 2013.

1.Kompletirati nošnje za pjevaće i folkloraše

2.Nabava istrumenata za tamburaše

3. nastup na županijskim smotrama

4.Sudjelovanje

 -na picokijadi

-podravskim motivima

-renesansnom festivalu

-martinjskim danima

5.Organizirati -križni put,uskršnji koncert,susret folklora,kestenijadu,božićni koncert, izložbe i litelarne susrete.

6.Uređenje prostorija

7.Obnova i popravak starina

8.Obuka folkloraša,pjevaća i tamburaša

9.Uređanje mjesta

10.Org. škole za male tamburaše

11Oorganizacija poućnih izleta

12.Druženje i suradnja sa drugim udrugama

Predsjednica : Španiček Katica

IZVJEŠTAJ O RADU KUD-a ZA 2012

U 2012 KUD je sudjelovao na :

- na danima Jagnjedovca

- na dječjoj smotri folklora u Svetom Ivanu Žabno

- na županijskoj smotri folklornih ansambala u Molavama sudjelovala je mlada skupina folklora

- na smotri pjevačkih zborova u Koprivnici

- organizirale smo Križni Put u Šemovcima za Uskrs

- sudjelovale na izradi pisanica na starinski način

- imale smo prikaz izrade pisanica sa setincem

- za Uskrs smo imale i nastup dječje skupine, mlade skupine, pjevački zbor i mužikaši

- nastupile smo sa mužikašima na obilježavanju 55 god rada Udruge Žena Šemovci

- sudjelovale smo dva dana na Podravskim motivima u Koprivnici sa:

- imali smo prikaz ˝čeljenje žita˝ na starinski način

- pripremom, pečenjem i prodajom domačih štruklji

- imali smo nastup sa pjevačkim zborom, mužikašima i dječjim folklorom

- nastupile smo u Svetom Filip i Jakovu i Biogradu na moru

- na Picokijadi u Đurđevcu smo bili stacionirani dva dana kod starog grada sa seoskim dvorištem

- sa prikazom od lana do platna

- sa košnjom trave do sušenja sjena

- čeljenje žita na starinski način

- sudjelovali smo u scenskom prikazu ˝napad na stari grad˝

- nastupale smo na ljetnim večerima u Đurđevcu

- sudjelovale smo na svim radnim akcijama u mjestu

- obnovile smo ETNO kuću i ponovo je namjestile

- sudjelovale smo na svim manifestacijama ˝Dani mjesta˝ sa prikazima

- mlatidba žita sa drešom

- seosko dvorište na imanju Ljubić

- cjelovečernji koncert

- svečano smo obilježili petu godišnjicu KUD-a, gdje nam je biskup posvetio zastavu koju su kupili kumovi zastave braća Ljubić Đuro i Božo

- za martinjske dane smo imali kestenijadu u Šemovcima

- išli smo na koncert KUD-a Ivan Ivančan u Zagreb

- organizirali smo školu za male tamburaše

- organizirali smo Božićni koncert i ujedno smo sudjelovale na njemu

- pekle smo i darivale kolače za dolazak generala Markača u Đurđevcu

Tajnica: Kurtić Mirjana

Komentari su zatvoreni.