Održana skupština Uduge žena Šemovci

Napisao Mjesni odbor  14, Velj, 2013   Poslano u Obavjesti

UDRUGA ŽENA ŠEMOVCI

ZAPISNIK SA GODIŠNJE SKUPŠTINE UDRUGE ŽENA ŠEMOVCI

Dana 02.02.2013.godine s početkom u 19,15 sati započela je godišnja

Skupština Udruge žena Šemovci.Predsjednica Udruge žena Šemovci, Marijanka Kolaric ,pozdravlja sve prisutne i predlaže izbor radnih tijela Skupštine i tokao voditelj skupštine Nadica Kopas, zapisničar Sočec Snježana tedva ovjeravatelja zapisnika Vlahović Katica i Janković Manuela,

predložene su jednoglasno izabrane te su radna tijela utvrdila da je prisutno 15 članica Udruge , što je dovoljan broj za prvavaljani rad Skupštine . Voditelj Skupštine gđa.Kopas najavljuje slijedći dnevni red:

1.Otvorenje Skupštine i pozdrav gostima

2.Izvještaj o radu u 2012.godini

3.Blaganički izvještaj

4.Izvještaj Nadzornog Odbora

5.Plan rada za 2013.godinu

6. Razno -

7. Druženje svih nazočnih

Dnevni red jednoglasno prihvaćen .

Poziva se predsjednica Udruge žena Šemovci gđa.Marijanka Kolaric da

počne sa izlaganjem

po 1. točki dnevnog reda

1. Otvorenje Skupštine

Predsjednica Udruge žena Šemovci, Marijanka Kolaric pozdravlja

prisutne goste i članice .Prisutni gosti su predstavnici mjesnih udruga i to KUD Zvirišče, DVD Šemovci, NK Bilogorac,  lovačke, vodovodne udruga,Udruge podrumara i vinogradara,predsjednik mjesnog odbora g.Dragutin Španiček,kuma Udruge gđa.Katica Perok te načelnik Općine Virje g.Mirko Perok.

Predsjednica posebno pozdravlja nove članice Udruge žena koje su se učlanile ove

2013.godine a to su gđa. Draženka Šignjar i gđa.Danica Odobašić .

2. Izvještaj o radu u 2012. godini.

Izvještaj o radu daje tajnica Udruge, gđa.Kopas Nadica u kojem nam

daje prikaz aktivnosti Udruge tj.o radu o 2012. godini .Tokom godine članice Udruge su sudjelovale na Dobrotvornom balu u Virju sa pečenjem kolača za sve uzvanike bala kao donacijom Udruge , zatim su članice imale prodaju kolača za Uskrs u Šemovcima, kao dio aktivnosti cijelog mjesta i Općine Virje.Nakon toga ženesudjeluju na izložbi kolača u Đurđevcu za Picokijadu, a odmah iza togana izložbi Podravski motivi u Koprivnici. Tokom jeseni Udruga je aktivna za dane mjesta-selaŠemovci i opet ima prodajnu izložbu kolača uz sve druge popratne aktivnosti u mjestu. Nakon toga članice su sudjelovale na prodaji kolača u Đurđevcu -MEDVENI DEN te na izložbi kolača za Martinjske dane u Virju.Na kraju godine povodom božičnih blagdana članice su imale prodajnu izložbu kolača u Šemovcima tesudjelovale na dobrotvornom skupu u povodu dolaska general Markača uĐurđevcu sa svojim kolačima , zajedno sa udrugama žena iz naše okolice.Prošle godine Udruga žena je proslavila 55. godinu postojanja i tom prilikom se je održalo druženje sa ženama iz naše bliže i daljnje okolice.Članice su se tokom godine družile sa ženama iz Općine Virje ali i onima izvan nje tj,posjetile su žena iz Virja, Rakitnice, Hampovice, Miholjanca, Čepelovca, Kloštra Podrvskog,Prugovca,Draganovca, Delova, Herešina, Novigrada Podravskog i Vinice(kc).

Udruga je sudjelovala na osnivačkoj skupštini Udruge NARSICA Đurđevac .Pošto su članice Udruge žena izabrane za dječje anđele Područne škole Šemovci, i prošle godine su žene darivale djeci kolače , sokove i manje poklone za Božić.Tokom godine Udruga žena Šemovci je pomagala u radu svim Udrugama mjesta , bilo to kuhanje ili posudba suđa i slično. Osim toga Udruga žena Šemovci je tokom 2012.godine organizirala posjet Vukovaru, Bizovačkim Toplicama te Čazmi i okolici krajem godine.Žene su se tokom godine družile i po svojim goricama, te krstile mošt u restoranu BELO VIRJE za Martinje.

Osim dobrotvornog rada svake naše članice , veliku zahvalnost dugujemo Općini Virje, i g.načelniku Perok Mirku, bez čije pomoći, podrške i donacija Udruga žena Šemovci , ne bi mogla sudjelovati u svim navedenim aktivnostima.

Tajnica Udruge još jedanput zahvaljuje svima koji su pomogli u radu Udruge žena Šemovci.

Izvještaj o radu za 2012.godinu je jednoglasno prihvaćen

5. Plan rada za 2013.godinu

Riječ , ima predsjednica Udruge, gđa.Marijanka Kolaric i iznosi plan

rada za 2013. godinu

a odnosi se na slijedeće:krećenje ili soboslikarski radovi na prostorijama Udruge , kupnja suđa ,sudjelovanje na prodajnim izložbama kolača, druženje sa Udrugama žena,organiziranje izleta te proslava i druženja svih Udruga povodmo 1.maja -tradicionalna proslava kod Udruge žena Šemovci.

Plan rada je jednoglasno prihvaćen.

6. Razno

Riječ gostiju započinje gđa.Španiček Katica, nakon nje g.Posavec

Mirko, g.Botinčan Danijel te gđa.Katica Perok , u kojim se zahvaljuju na dosadašnjoj suradnji i nadaju se da ćemo i dalje dobro i uspješno surađivati za dobrobit našeg mjesta. G.Španiček Dragutin se u ime Mjesnog odbora zahvaljuje svim udrugama na uspješnom radu inaglašava raznolikost mjesnih udruga koje si međusobno pomažu idoprinose boljitku samog našeg mjesta a time i Općine Virje.

Načelnik Općine Virje g.Mirko Perok pozdravlja sve prisutne u imeOpćine Virje i u svoje osobno ime,zahvaljuje se na višegodišnjoj suradnji ,pohvaljuje rad svih Udruga sa područja Općine Virje , pa i Udruge žena. Općina Virje donira rad svih Udruga i nada se da će takova suradnja i aktivnost potrajati i ubuduće . Svim udrugama želi puno uspjeha u budućem radu i trudu. Kako se više nitko ne javlja ra raspravu, predsjednica Udruge žena poziva sve prisutne za zakusku i druženje.

Skupština Udruge žena Šemovci završila sa radom u 20,30 sati.

Voditelj skupštine: Nadica Kopas

Zapisničar:Sočec Snježana

Ovjeravatelj zapisnika: Vlahović Katica

Ovjeravatelj zapisnika: Janković Manuela

Odgovori