Program rada odbora za turizam Općine Virje

Napisao Mjesni odbor  27, Velj, 2011   Poslano u Obavjesti

PROGRAM RADA ODBORA ZA TURIZAM OPĆINE VIRJE

1.Proširiti sastav Odbora novim članovima.
2.Donjeti program rada Odbora za naredno jednogodišnje razdoblje.
3.Razraditi program rada po mjesecima ili po godišnjem dobu.
4. Izraditi tuirističku kartu općine Virje i mjesta Virja.
5.Izraditi turističko – propagandni letak sa svim potrebnim podacima oćine i ostalih mjesta.
6.Osmisliti i izraditi video razglednicu općine Virje.
7. Okupiti vlasnike obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstva radi mogućnosti pružanja turističko-ugostiteljskih usluga.
8. Izraditi razglednicu Virja i turistički znak općine Virje.
9. Izvidjeti mogućnost organiziranja vinogradarsko-goričnog turizma.
10.Po potrebi se uključiti ili koordinirati provedbu raznih manifestacija kroz godinu.
11.Prema interesima i potrebama organizirati izlete i ljetovanje za udruge u odmaralištu u Selcu.
12. Postaviti nove panoe na prilaznim cestama Virju ili na granici naše općine.

Odbor za turizam Općine Virje

Komentari su zatvoreni.