Redovna Skupština vinogradara i podrumara Šemovci

Napisao Mjesni odbor  06, Ožu, 2013   Poslano u Obavjesti

Redovna skupština Vinogradara i podrumara

Šemovci 3.3.2013 god. 

Plan rada za 2013 god.

1. Održavanje 2 izložbe vina

2. Redovna godišnja skupština

3. Posaditi vinograd

4. Postaviti stupove i žicu

5. Izlet

6. Proslava Bartolova

7. Uređenje podruma

8. Legalizacija podruma

9. Održavanje vinograda

10. Proslava Martinja

Izvjestaj o radu Udruge Vinogradara i podrumara Šemovci

Udruga broji 49 ćlanova, Upravni odbor održao je 10 sjednica,početkom godine održana je izložba vina na kojoj je bilo izloženo 32 uzorka, podjeljeno je 6 zlatnih medalja.Organizirali smo izlet i posjetili 3 vinograda.Za martinjske dane organizirali smo vinsku stazu sa oko 150 ućesnika.na našem vinogradu imali smo radove: sadnju 250 čokota,isto toliko kolćića, betonirali smo podrum

Te redovno održavali vinograd a i nabavljeno je 60 betonskih stupova.Na kraju zahvaljujem Općini Virje na financijskoj pomoći te Posavec Ivanu na besplatnom prijevozu, kao i ćlanovima UO I NO i svim ćlanovima na pomoći u radu

Predsjednik: Ivica Šignjar

Sadnja novog vinograda Udruge 29.4.2012.

Fotografije snimio:Posavec Ivan

Komentari su zatvoreni.