Rezutati izbora Općina Virje

Napisao Mjesni odbor  21, Svi, 2013   Poslano u Obavjesti

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VIRJE

KLASA: 013-03/13-01/10

URBROJ: 2137/18-13-1

Virje, 20. svibnja 2013.

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Virje utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA

ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE VIRJE

I. Od ukupno 3.617 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.552 birača, odnosno 42,91%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.552 birača, odnosno 42,91%. Važećih listića bilo je 1.492, odnosno 96,13%. Nevažećih je bilo 60 listića, odnosno 3,87%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 603 glasova 40,42%

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU Nositelj liste: DAVOR ČIŽMEŠINKIN

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 308 glasova 20,64%

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS Nositelj liste: GORAN MATONIČKIN

3. HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS 240 glasova 16,09%

Nositelj liste: STJEPAN HALAČEK

4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 193 glasova 12,94%

Nositelj liste: IVAN MARKOVIĆ

5. AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP 148 glasova 9,92%

Nositelj liste: MILAN BINGULA

III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću

su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositelj liste: DAVOR ČIŽMEŠINKIN

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS Nositelj liste: GORAN MATONIČKIN

3. HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

Nositelj liste: STJEPAN HALAČEK

 

4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: IVAN MARKOVIĆ

5. AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP

Nositelj liste: MILAN BINGULA

IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile

sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

dobila je 6 mjesta te su s te liste izabrani:

1. DAVOR ČIŽMEŠINKIN

2. MLADEN MESAROV

3. DANIJEL BOTINČAN

4. ROBERT ĐURANIĆ

5. JASMINKA POSAVEC

6. ZDRAVKO GRAHOVEC

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS dobila je 3 mjesta te su s te liste izabrani:

1. GORAN MATONIČKIN

2. DRAŽEN ĐURIŠEVIĆ

3. VLADIMIR LAUŠ

3. HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:

1. STJEPAN HALAČEK

2. DANIJELA MESAROV

4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:

1. IVAN MARKOVIĆ

5. AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP

dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:

1. MILAN BINGULA

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE VIRJE

KRISTINA FILIPOVIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VIRJE

KLASA: 013-03/13-01/09

URBROJ: 2137/18-13-1

Virje, 20. svibnja 2013.

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Virje utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VIRJE

I. Od ukupno 3.617 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.552 birača, odnosno 42,91%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.552 birača, odnosno 42,91%. Važećih listića bilo je 1.512, odnosno 97,42%. Nevažećih je bilo 40 listića, odnosno 2,58%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: MIRKO PEROK 980 glasova 63,14%

Zamjenik kandidata: DAVOR ČIŽMEŠINKIN

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

2. Kandidat: STJEPAN HALAČEK 252 glasova 16,24%

Zamjenica kandidata: DANIJELA MESAROV

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

3. Kandidat: JOSIP PETRIČEC, dipl.ing. 197 glasova 12,69%

Zamjenica kandidata: NEVENKA DRLJANOVČAN

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

4. Kandidatkinja: NEVENKA PINTAR 83 glasova 5,35%

Zamjenik kandidatkinje: ZLATKO POKEC

AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP

 

III. Na temelju članka 94. st. 1. i 2. Zakona,

za općinskog načelnika Općine Virje izabran je

MIRKO PEROK

a za zamjenika općinskog načelnika izabran je

DAVOR ČIŽMEŠINKIN

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE VIRJE

KRISTINA FILIPOVIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VIRJE

KLASA: 013-03/13-01/09

URBROJ: 2137/18-13-1

Virje, 20. svibnja 2013.

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Virje utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VIRJE

I. Od ukupno 3.617 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.552 birača, odnosno 42,91%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.552 birača, odnosno 42,91%. Važećih listića bilo je 1.512, odnosno 97,42%. Nevažećih je bilo 40 listića, odnosno 2,58%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: MIRKO PEROK 980 glasova 63,14%

Zamjenik kandidata: DAVOR ČIŽMEŠINKIN

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

2. Kandidat: STJEPAN HALAČEK 252 glasova 16,24%

Zamjenica kandidata: DANIJELA MESAROV

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

3. Kandidat: JOSIP PETRIČEC, dipl.ing. 197 glasova 12,69%

Zamjenica kandidata: NEVENKA DRLJANOVČAN

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

4. Kandidatkinja: NEVENKA PINTAR 83 glasova 5,35%

Zamjenik kandidatkinje: ZLATKO POKEC

AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP

 

III. Na temelju članka 94. st. 1. i 2. Zakona,

za općinskog načelnika Općine Virje izabran je

MIRKO PEROK

a za zamjenika općinskog načelnika izabran je

DAVOR ČIŽMEŠINKIN

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE VIRJE

KRISTINA FILIPOVIĆ

Komentari su zatvoreni.