Školstvo u Šemovcima piše učiteljica Kristina Klanac

Napisao Mjesni odbor  21, Velj, 2014   Poslano u Obavjesti

ŠKOLSTVO U ŠEMOVCIMA

Škola je utemeljena 1824. godine. Školska zgrada bila je preko puta crkve, ali premala za školu, stoga je 1883. kupljena zgrada bivšeg mjesnog zapovjedništva koja je za vrijeme Vojne krajine pripadala „Virovskoj kumpaniji“. U to su vrijeme Opću pučku školu šemovačku polazili i učenici iz Sv. Ane.
Nakon odlaska Tite Horvata u mirovinu u veljači 1887. imenovan je Ljudevit Luketić za učitelja šemovečke škole. Već sljedeće godine učitelj Luketić počeo je pisati Spomenicu iz koje vidimo da je školske godine 1888./89. upisano 125 učenika što je za jednog učitelja bilo previše. Stoga je od kotarske vlasti zatraženo da se zaposli jedna učiteljica što je i učinjeno početkom školske godine 1890./91. U Spomenici piše da se zaposlila već vremešna gospodična Regina Vitković. Zbog skučenosti prostora školske godine 1891./92. učiteljica Regina Vitković učila je I. i II. razred u jednoj iznajmljenoj seljačkoj sobi. No, koncem te školske godine dogovorena je dogradnja još jedne učionice koja je dovršena u rujnu 1899.
U školi je početkom 20. st. učiteljica Dragica Šporčić uredila lijepu knjižnicu s preko 900 knjiga koje se i danas čuvaju. U prostorijama škole bila je čitaonica, održavale su se vrlo uspješne priredbe, a služila je i kao prostor za sastanke udruga, te je u njoj smještena etno zbirka.
Broj učenika nakon I. i II. svjetskog rata je u znatnom padu što pridonosi i otvorenju škole u Mičetincu 1951. godine.
Poseban pečat radu škole dao je učitelj Martin Barberić koji je tu ostao sve do svog umirovljenja 1983. godine. Na njegovo mjesto dolazi učiteljica Lidija Šiptar rođena u Šemovcima koja je radila trorazrednoj kombinaciji s oko dvadesetak učenika. Kad se taj broj nešto povećao 1989., učenici su 3. razred polazili u Virju.
Godine 1994. u školu dolazi učiteljica Ksenija Vinković iz Šemovaca. Nastojanjem učiteljice Ksenije i ravnatelja škole Dražena Podravca roditelji se uključuju u radove oko uređenja učionice. Tih nekoliko godina unutrašnjost škole poprimila je sasvim drugi izgled. Učionici je promijenjen pod i rasvjeta, zidovi su obijeni drvenom oblogom te je druga učionica uređena i služi kao mala dvorana za tjelesni odgoj. Tijekom 1996. je u školu uveden plin, a ljeti 1998. montirano je plinsko centralno grijanje. Odlaskom učiteljice u Matičnu školu 1999. godine zapošljava se učiteljica Kristina Klanac iz Koprivnice koja radi u školi i danas.
2005. godine ponovo je obojana učionica u tople boje zahvaljujući vrijednim roditeljima pa je učenicima ugodna za igru i učenje, a sljedeće godine obojana je i dvorana. Te je godine počela i obnova fasade koja je završena 2007. godine kada je škola poprimila sasvim drugačiji izgled. Aktivno sudjelujemo u kulturnim i društvenim događanjima u selu.
Škola danas ima 14 učenika u dvorazrednoj kombinaciji. U III. razred učenici putuju u Matičnu školu u Virje.

Voditeljica PRO Šemovci:Kristina Klanac, učiteljica

Literatura
1. Podravec, Dražen (1999.): Povijest virovskoga školstva, Osnovna škola profesora Franje Viktora Šignjara Virje, Tiskara HORVAT, Bjelovar
2. Spomenica PRO Šemovci

Komentari su zatvoreni.